top of page

Odluka kojom se usvaja konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u I godinu (II upisni rok)

Odluka kojom se usvaja konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu I i II ciklusa integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu-Farmaceutskom fakultetu u akademsku 2022/2023 godinu u drugom upisnom rokuOdluka kojom se usvaja konačna rang lista prijavljenih kandidata za upis u I godinu I i II
.
Download • 65KB

Comments


logo.png
bottom of page