Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna nabavka usluge "Sanitacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge "Sanitacija" je dostupna ovdje.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH