Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanitacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Sanitacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se nalazi u prilogu.

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH