top of page

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanitacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Sanitacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se nalazi u prilogu.

logo.png
bottom of page