top of page

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odluka je dostupna ovdje.

logo.png
bottom of page