top of page

Održan naučni simpozij “Medicinski kanabis – dokazi i kontroverze"

Na Farmacetuskog fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan naučni simpozij

“Medicinski kanabis – dokazi i kontroverze”


Naučni simpozij “Medicinski kanabis – dokazi i kontroverze” u organizaciji Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta održan je 28.10.2022. godine u Sarajevu uz podršku Ministarstva zdravstva te Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Cilj simpozija je bio razmjena iskustava i naučnih saznanja o mogućoj upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, te upoznavanje sa važećom legislativom u zemljama u kojima je legalizirana upotreba medicinskog kanabisa kao i legislativom u Bosni i Hercegovini. Predavači na simpoziju su bili Prof. dr. Fahir Bečić, Prof. dr. Elma Omeragić, Prof. dr. Davir Neubauer, Prof. dr. Merita Tirić Čampara, Prof. dr. Zdenka Gojković i Doc. dr. Biljana Tubić.


Kroz fotografije vam prenosimo dio atmosfere:
Recent Posts

See All

Σχόλια


logo.png
bottom of page