top of page

Održana OSCE radionica u Splitu u okviru IQPharm projekta

Updated: Sep 21, 2021

U periodu od 14. do 17.09.2021. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održana je radionica pod nazivom "Training for Teaching staff for OSCE – OSCE training workshop" u sklopu WP 2.4. OSCE development IQPharm projekta. Učesnici su imali priliku poslušati predavanja:

  • doc. dr. sc. Ana Šešelja Perišin ­­– "Introduction to OSCE"

  • dr. sc. Josipa Bukić – "OSCE prerequisite – framework of competencies" i "OSCE blueprint"

  • dr. sc. Doris Rušić – "OSCE preparation – workstations"

  • dr. sc. Dario Leskur – "OSCE preparation – evaluation and reporting".

Pored toga, učesnici su imali priliku prisustvovati i aktivno učestvovati na svim stanicama OSCE ispita koji se održavao za studente pete godine studija farmacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Poseban akcent tokom konstruktivne diskusije koja je uslijedila, a koju je moderirao prof. dr. sc. Darko Modun, stavljen je na nastavak aktivnosti i očekivane izazove prilikom implementacije OSCE ispita na studijima farmacije u Bosni i Hercegovini, kao i strategijama njihovog prevazilaženja.


U radionici su učestvovali nastavnici i asistenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i predstavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina) te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Srbija).Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
logo.png
bottom of page