top of page

Otvoren novi poziv za prijavu na Formulab koji počinje 09.09.2023. godinePOZIV ZA PRIJAVU NA PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA “FORMULAB: FORMULIRANJE PREPARATA ZA NJEGU KOŽE”

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za prijavu na treći ciklus Programa cjeloživotnog učenja „Formulab: formuliranje preparata za njegu kože“, koji počinje 09.09.2023. godine.

Program cjeloživotnog učenja „Formulab: formuliranje preparata za njegu kože“ je razvijen

na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu, kao daljnja edukacija iz oblasti Farmaceutske tehnologije, odnosno Kozmetologije. Svrha programa je obučavanje polaznika o formuliranju i razvoju preparata za njegu kože u cilju njihovog stavljanja na tržište.

Predviđen je rad u malim grupama od 10 do 15 polaznika, a provodiće se na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu (Zmaja od Bosne 8 – Kampus Univerziteta).

Više informacija možete pronaći na u dijelu „Oglasna ploča“ naše web-stranice ili slanjem maila na formulab@ffsa.unsa.ba


S poštovanjem,

prof. dr Alisa Elezović, spec., voditeljica programa
Kommentarer


logo.png
bottom of page