top of page

Pitanja i literatura iz oblasti iz kojih će kandidati polagati ispit za radno mjesto


Pitanja, lista propisa i literatura iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni isp
.
Download • 210KB

logo.png
bottom of page