top of page

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA/KONKURSA za prijem u radni odnos Pomoćni radnik (spremačica) na Univerzitetu u Sarajevu-Farmaceutskom fakultetu na neodređeno vrijeme

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI  FAKULTET

Zmaja od Bosne 8, Sarajevo

  

Na osnovu Odluke Dekana Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-2534/24 od 04. 06. 2024. godine i Zapisnika sa sastanka Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem u radni odnos na poziciju pomoćni radnik (spremačica) (broj: 0101-2520/24 od 04. 06. 2024. godine) 

 

 

 PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA/KONKURSA

  za prijem u radni odnos na

Univerzitetu u Sarajevu-Farmaceutskom fakultetu na neodređeno vrijeme

 

                                   

Poništava se javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu-Farmaceutskom fakultetu na neodređeno vrijeme objavljen dana 23. 04. 2024. godine u dnevnom listu Avaz, na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta i web stranici JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo koji se odnosi na radno mjesto:

 

1. Pomoćni radnik (spremačica) - Služba za opšte i tehničke poslove - 2 izvršioca sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;


2024-6-4_obavijest_o_poništenju_konkursa
.docx
Download DOCX • 46KB

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.
logo.png
bottom of page