top of page

PONIŠTENJE KONKURSA

Na osnovu odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj:0101- 5358/21 od 05.11.2021.godine,

PONIŠTAVA SE KONKURS


za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, objavljen u Dnevnom avazu dana 14.10.2021. godine raspisuje za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u zvanje vanrednog profesora (puno radno vrijeme) na nastavnim predmetima:

  1. “Farmakokinetika“ i “ “Klinička farmacija“ - 1 (jedan) izvršilac


Konkurs se poništava zbog tehničke greške, skidanje objave konkursa iz javnosti i pravnog prometa prije isteka roka predviđenog zakonom. Tekst konkursa će se ponovo objaviti u dnevnim novinama, web stranici organizacione jedinice Farmaceutski fakultet i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Comments


logo.png
bottom of page