POZIV na predavanje prof. dr. Emine Obarčanin

Prof. dr. Emina Obarčanin će održati predavanje na temu predstavljanja istraživanja iz oblasti kliničke farmacije na Farmaceutskom fakultetu Heinrich-Heine-Universitet-a u Düsseldorf-u.

Predavanje će biti održano u srijedu, 17.04.2019.godine, u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 13:00 sati


Prof. dr. Emina Obarčanin, uvažena kolegica sa  Heinrich-Heine-Universitet-a u Düsseldorf-u, bit će gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.


Svi nastavnici i studenti Farmaceutskog fakulteta su dobrodošli.

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH