POZIV NA PREDAVANJE ZA SVE NASTAVNIKE I STUDENTE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pozivaju se svi nastavnici i studenti Univerziteta u Sarajevu na predavanje gostujućeg predavača Dr. Aide Šarić.

Predavanje Dr. Aide Šarić na temu “Predstavljanje odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog Univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama” održat će se u petak, 19.04.2019.godine, u svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 10 sati.

Dr. Aida Šarić, uvažena kolegica sa Medicinskog Univerziteta u Gracu, bit će gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH