POZIV za ljetnu školu hroničnih bolesti - tema: Dijabetes tipa 1 i 2.

Updated: Mar 29, 2019

FARMACEUTSKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU


Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Ljubljani u periodu od 27 juna do 12 jula 2019. godine organizira međunarodnu ljetnu školu Hroničnih bolesti.

Ove godine glavna tema ljetne škole će biti Dijabetes tipa 1 i 2.  Predavači ljetne škole će biti brojni stručnjaci koji se bave istraživanjem dijabetesa iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine,  i sva predavanja će biti na engleskom jeziku. 

Zadovoljstvo nam je napomenuti da i nastavnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imaju aktivno učešće u navedenoj ljetnoj školi. 

Ljetna škola je namjenjena studentima zdravstvene grupacije dodiplomskog i postdiplomskog studijskog programa iz svih zemalja Evrope.


Ljetna škola će biti realizirana u sklopu CEEPUS mreže, ali se svi zainteresirani student mogu prijaviti preko ERASMUS ili drugih programa stipendiranja.


Sve dodatne informacije o ljetnoj školi i apliciranju na istu možete pronaći na web stranici: https://www.zf-summer.eu/

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH