POZIV za nastavnike i studente dodiplomskog i postdiplomskog studija Farmaceutskog fakulteta

Pozivaju se nastavnici i studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija Farmaceutskog fakulteta na predavanje gostujućeg predavača Dr Aide Šarić na teme:

- Prezentacija BMF i njegova uloga na Medicinskom Univerzitetu u Gracu;

- Metode primjene u eksperimentima na životinjama;


Predavanje će se održati u četvrtak, 18.04.2019.godine, u periodu od 9:30-11:30h u Sali Farmaceutskog fakulteta.


Dr. Aida Šarić, uvažena kolegica sa Medicinskog Univerziteta u Gracu, bit će gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH