top of page

Poziv za učešće na kursu "Understanding Patient Perspectives on Medications"

Neprikladna upotreba lijekova šteti zdravlju pacijenata i povećava troškove zdravstvene zaštite. Kada zdravstveni radnici i pacijenti međusobno sarađuju, u obzir se uzima i perspektiva pacijenata, pa je tada upotreba lijekova prilagođena njihovim potrebama i željama. Rezultat takve saradnje je bolji odnos između zdravstvenih radnika i pacijenata, primjerenija upotreba lijekova, poboljšani ishodi terapije i smanjeni troškovi zdravstvene zaštite.


U sklopu EIT Health projekta čiji je nosilac Univerzitet u Kopenhagenu, kreiran je online kurs pod nazivom "Understanding Patient Perspectives on Medications". Na ovom kursu ćete naučiti o perspektivi pacijenata o upotrebi lijekova i kako istu istražiti i primijeniti u zdravstvu i zdravstvenoj politici.


Prva četiri modula kursa su besplatna. Svaki modul traje po jednu sedmicu. Moduli su:

  1. Zašto je perspektiva pacijenata bitna?

  2. Priče pacijenata

  3. Perspektiva zdravstvenih radnika

  4. Kako istražiti i primijeniti perspektivu pacijenata u zdravstvu?


Predavači su: prof. dr Sofia Kälvemark Sporrong, prof. dr Lotte Stig Norgaard i prof. dr Anna Birna Almarsdottir. Kurs je na engleskom jeziku.


Pristup predavanjima i zadacima ovisi o vrsti registracije. Opcije su:

  1. "Purchase Course", gdje se stiče pravo na dobijanje certifikata i

  2. "Full Course, No Certificate", gdje je omogućen pristup svim materijalima, ali se ne stiče pravo na dobijanje certifikata.


Svi zainteresovani studenti i akademsko osoblje mogu posjetiti web stranicu: https://coursera.org/learn/patient-perspectives-on-medications za više informacija i registraciju.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
logo.png
bottom of page