Poziv za učešće na LIMC kongresu

U ime Studentske naučne asocijacije Medicinskog fakulteta u Lublinu, Poljska, čast nam je pozvati vas na Sedmi međunarodni medicinski kongres za studente i mlade doktore, koji će se održati od 26. do 28. novembra 2020. godine. Zbog zaštite učesnika i osoblja u toku pandemije COVID-19, kongres će se organizovati online putem. Osnovni jezik kongresa je engleski.


Ovaj kongres pruža priliku studentima i mladim doktorima iz cijelog svijeta da predstave svoja najnovija istraživanja i akademska postignuća u oblasti medicine.


Za više informacija o pravilima učešća i krajnjim rokovima posjetite web stranicu: http://www.limc.umlub.pl/, Facebook stranicu: https://www.facebook.com/7thLIMC/, Instagram stranicu: https://www.instagram.com/limc_2020/ ili pošaljite upit na e-mail adresu: limc.umlub@gmail.com.


Radujemo se vašem javljanju!


ORGANIZACIONI ODBOR

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH