POZIVNICA ZA MANIFESTACIJU "Dan/noć otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu

Detaljnije informacije o ovom događaju možete pronaći na sljedećim linkovima:


https://drive.google.com/file/d/1B9yzxshGPyFTi80q3Fp8vB0IhNhJvrRr/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1_gJeftUu3OlcTyesVe0If2GcEOO9FwyI/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1bq2xJxS7mmTy2rpRR_xinc_9GDRQsxFo/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1OCBhQTuE6SKTeslXNKKrFt0uE7mn4R_q/view?usp=sharing

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH