Protokol o predaji obrazaca završnih radova (ZR1 I ZR2) ZA STUDENTE BOLONJSKOG SISTEMA

Protokol o predaji obrazaca završnih radova (ZR1 I ZR2) ZA STUDENTE BOLONJSKOG SISTEMA KOJI SU PRVI PUT UPISALI PETU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2019/20. godine je u prilogu.

Recent Posts

See All
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH