top of page

Selma Zukić dobitnica Dora Plus granta Vlade Estonije na Univerzitetu u Tartuu

Updated: Feb 11, 2020

Selma Zukić, doktorantica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je Dora Plus granta Vlade Estonije podržanog od strane EU Regional Development Fund na prestižnom Univerzitetu u Tartuu, za provođenje istraživanja u području molekularne tehnologije i heminformatike u razvoju racionalnog dizajniranja lijekova.


Prilika za saradnju sa Univerzitetom u Tartuu i Institutom za hemiju u području molekularne tehnologije je nastala zahvaljujući sudjelovanju Selme Zukić na međunarodnim znanstvenim skupovima na kojima je prezentovala dio rezultata istraživanja u sklopu izrade doktorske teze i tako stupila u kontakt sa vodećim stručnjacima sa ovog instituta. Dr. Uko Maran, PhD, pozvao je doktoranticu Selmu Zukić na saradnju, nakon čega je dobila Dora Plus grant i priliku za usavršavanje na Univerzitetu u Tartuu. Univerzitet u Tartuu spada među 1.2% najcitiranijih univerziteta na svijetu, uz njegov trenutni položaj gdje spada među 300 najboljih univerziteta u navedenoj naučnoj oblasti.Selma Zukić je doktorat započela na Katedri za farmaceutsku hemiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kod prof. dr. Davorke Završnik. Inicijalna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu, gdje je urađen najveći dio doktorske disertacije, bila je odskočna daska za dalji razvoj ove oblasti, koja na našem univerzitetu još uvijek nije razvijena, prvenstveno zbog nedostatka sredstava. Ova naučna oblast predstavlja kombinaciju softverskih proračuna u dizajniranju potencijalnih novih lijekova. Katedra za molekularnu tehnologiju na Institutu za hemiju Univerziteta u Tartuu u Estoniji je jedna od vodećih istraživačkih institucija u oblasti računarske hemije i racionalnog dizajna lijekova.


Voditelj istraživačkog tima, dr. Uko Maran, PhD (https://www.etis.ee/CV/Uko_Maran/eng), ima istraživačka interesovanja u područjima teorijske i računarske hemije, heminformatike i prediktivnog modeliranja u hemiji i srodnim poljima poput toksikologije, biomedicine, kompjuterski potpomognutog dizajna lijekova (Computer-aided Drug Design), dizajna lijekova zasnovanog na strukturi (Structure-based Drug Design), biotehnologije i molekularnog inženjeringa.


Copyrights: Photo by Andres Tennus, University of Tartu


Zahvaljujući gore navedenim saradnjama na polju molekularnog modeliranja i racionalnog dizajna lijekova, Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se pružila mogućnost da, uz nove softverske pakete i metode, razvije ovo zahtjevno istraživačko polje.


Doktorantica Selma Zukić je, zahvaljujući novim idejama, mogućnostima i navedenim saradnjama, stvorila priliku za dalji razvoj ovog područja u našim znanstvenim krugovima. Zahvaljujući započetoj saradnji, zastava Bosne i Hercegovine postavljena je pored zastava drugih partnera na Katedri za molekularnu tehnologiju Instituta za hemiju Univerziteta u Tartuu.Recent Posts

See All

コメント


logo.png
bottom of page