top of page

Univerzitet u Sarajevu je upisan u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

Link je dostupan ovdje.

logo.png
bottom of page