Ugovori o studiranju za integrisani studijski program u akademskoj 2020/2021. godini

Updated: Jul 22

Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA REDOVNE STUDENTE, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA REDOVNE-SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA POSEBNE KATEGORIJE STUDENATA, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA STRANE DRŽAVLJANE, dostupan je ovdje.

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH