Ugovori o studiranju za integrisani studijski program u akademskoj 2020/2021. godini

Updated: Jul 22, 2020

Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA REDOVNE STUDENTE, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA REDOVNE-SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA POSEBNE KATEGORIJE STUDENATA, dostupan je ovdje.


Ugovor o studiranju za integrisani studijski program, akademska 2020/2021. godina, ZA STRANE DRŽAVLJANE, dostupan je ovdje.

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH