top of page

Univerzitet u Sarajevu-Farmaceutski fakultet Dodijeljeno 118 nagrada za naučni/umjetnički rad

U četvrtak 24.03.2022. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je održana ceremonija svečane dodjele nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2020. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu. Ovom prilikom dodijeljene su nagrade za 118 članova akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 18 organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Dobitnice nagrada s Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta su Prof. dr. Jasmina Đeđibegović, Prof. dr. Aleksandra Porobić, Prof. dr. Hurija Džudžević-Čančar i Doc. dr. Amila Turalić. Čestitamo svim nagrađenima na postignuću i doprinosu naučnoistraživačkom radu.Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page