top of page

Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski Fakultet objavljuje poništenje tekstova konkursa


Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski Fakultet objavljuje poništenje tekstova konkursa


I

Poništavaju se tesktovi konkursa objavljenih 10.05.2022. godine u Dnevnom Avazu i web-u Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutski fakultet, zbog tehničke greške u uslovima konkursa za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora za predmete „ Oblikovanje lijekova I“ i „Oblikovanje lijekova II“, te na predmetu “ Anorganska hemija“ .


II

Nakon oglašavanja poništenja konkursa zbog tehničke greške, odmah se objavljuju korigovani tekstovi konkursa za navedene predmete, koji imaju saglasnost vijeća Fakulteta i Senata Univerziteta u Sarajevu.Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page