top of page

Važna obavijest o uplatama

VAŽNA OBAVIJEST O UPLATAMA


Poštovani studenti,

Obavještavamo Vas da je prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu došlo do promjene budžetske organizacije za Univerzitet u Sarajevu u dijelu šifre organizacione jedinice za uplate.

Uplata na Depozitni račun Kantona Sarajevo i na stare organizacione kodove omogućene su do 31.03.2021.godine, a od aprila uplate će se knjižiti na novu budžetsku organizaciju.

NAPOMINJEMO STUDENTE DA SVE UPLATE PREMA STARIM UPLATNICAMA MOGU SE UPLAĆIVATI JOŠ DANAS ODNOSNO DO 31.03.2021.GODINE, A NOVA ODLUKA I NOVI PODACI ZA SVE STAVKE UPLATA KOJE VRŠE STUDENTI I STRANKE BIT ĆE USKORO OBJAVLJENA NA WEB STRANICI FAKULTETA, KAO I NA E-STUDENTSKOJ KAKO BI STUDENTI IMALI SVE NOVE PODATKE ZA BILO KAKVE UPLATE KOJE TREBAJU UPLATITI OD 01.04.2021.GODINE I DALJE.

Comments


logo.png
bottom of page