VAŽNO: Obavijest za kandidate za upis u prvu godinu studija

Poštovani kandidati za upis u prvu godinu studija,

Zbog velikog broja upita prijavljenih kandidata, ovim putem vas obavještavamo da je Farmaceutski fakultet do sada zaprimio ogroman broj prijava, koje se pregledaju i verifikuju na dnevnoj bazi od strane Komisije za verifikaciju i bodovanje. Obračunavanje ukupnog prosjeka i prosjeka bitnih pojedinačnih predmeta, kao i ažuriranje rang liste, vrši se jednom dnevno u sistemu, i to od strane UTIC-a, a ne od strane Komisije. Shodno tome, molimo vas za strpljenje. Svi kandidati koji se u našem okruženju nalaze u dijelu "Odbijena verifikacija" će blagovremeno biti kontaktirani.


KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU I BODOVANJE


logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH