top of page

VAŽNO: Obavijest za kandidate za upis u prvu godinu studija

Poštovani kandidati za upis u prvu godinu studija,

Zbog velikog broja upita prijavljenih kandidata, ovim putem vas obavještavamo da je Farmaceutski fakultet do sada zaprimio ogroman broj prijava, koje se pregledaju i verifikuju na dnevnoj bazi od strane Komisije za verifikaciju i bodovanje. Obračunavanje ukupnog prosjeka i prosjeka bitnih pojedinačnih predmeta, kao i ažuriranje rang liste, vrši se jednom dnevno u sistemu, i to od strane UTIC-a, a ne od strane Komisije. Shodno tome, molimo vas za strpljenje. Svi kandidati koji se u našem okruženju nalaze u dijelu "Odbijena verifikacija" će blagovremeno biti kontaktirani.


KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU I BODOVANJE


Comments


logo.png
bottom of page