top of page

VI Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje - Najava i poziv za učešće

VI Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje – Najava i poziv za učešće

Datum događaja: 18-20 Novembar 2021.


Zadovoljstvo nam je obavijestiti akademsku zajednicu BiH da će se u periodu od 18. do 20.

novembra 2021. u Sarajevu održati VI Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje s

međunarodnim učešćem.

Organizatori kongresa su fakulteti grupacija medicinskih nauka, prirodno-matematičkih i

biotehničkih nauka i humanističkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje promovira univerzalne vrijednosti zajedništva i

multidisciplinarnog pristupa u osiguranju zdravstveno ispravne hrane i adekvatne prehrane kao osnovnih preduslova osiguranja i unapređenja zdravlja stanovništva. Kongres se priprema i realizira uz aktivno učešće studenata fakulteta – organizatora skupa, čime je ostvaren i edukativni cilj razvijanja znanja i vještina potrebnih za uspješnu pripremu i realizaciju naučnih skupova kao značajnog oblika akademskog djelovanja.

Prijava radova za VI Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje je u toku.

Pozivamo studente Univerziteta u Sarajevu da prijave svoje radove, a sve ostale da nas prate na web stranici www.hranaishranazdravlje.ba i društvenim mrežama (https://www.facebook.com/hiz2018/ i

https://www.instagram.com/hiz.official/)


Studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje ne naplaćuje kotizaciju za učešće i realizira se uz podršku fakulteta-organizatora skupa, Univerzitetskog tele-informatičog centra (UTIC)

Univerziteta u Sarajevu i sponzora.


Za Organizacioni odbor

Prof.dr. Jasmina ĐeđibegovićObavještenje VI HIZ kongres
.pdf
Download PDF • 248KB

Comentarios


logo.png
bottom of page