top of page

Rukovodilac Katedre za farmaceutsku tehnologiju:

Doc. dr Ognjenka Rahić

 Zaposleni:

Redovni profesori:

Prof. dr Edina Vranić

       - Biografija/CV

Vanredni profesori:

Prof. dr Jasmina Hadžiabdić

       - Biografija/CV

Prof. dr Alisa Elezović

       - Biografija/CV

Prof. dr Ognjenka Rahić

       - Biografija/CV

Viši asistenti:

Lamija Hindija, mr. ph.

       - Biografija/CV

Merima Sirbubalo, mr. ph.

       - Biografija/CV

Amina Tucak-Smajić, mr. ph.

       - Biografija/CV

Grupna slika KATEDRA ZA FARMACEUTSKU TEH

Katedra za farmaceutsku tehnologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je zadužena za razvoj i izvođenje sljedećih predmeta u okviru naučne oblasti “Farmaceutska tehnologija“: Oblikovanje lijekova I, Oblikovanje lijekova II, Odabrana poglavlja iz oblikovanja lijekova – Kozmetologija, Odabrana poglavlja iz oblikovanja lijekova - Certifikacijski standardi u apoteci, Industrijska farmacija I, Industrijska farmacija II, Odabrana poglavlja iz industrijske farmacije – Stabilnost lijekova.

 

Istraživačka, a u skladu s tim i pedagoška djelatnost Katedre za farmaceutsku tehnologiju, usmjerena je na razvoj i karakterizaciju savremenih oblika doziranja lijekova, kako sa trenutnim, tako i sa kontroliranim oslobađanjem aktivne supstance. Glavna područja istraživanja obuhvataju:

  • predformulacijska ispitivanja aktivnih supstanci (DSC, TGA, HSM, studije kompatibilnosti, reološka ispitivanja)

  • metode poboljšanja topivosti teško topivih supstanci (kompleksiranje, čvrste disperzije)

  • formulacijske studije i formulisanje čvrstih oblika doziranja (tablete, pelete, kapsule)

  • formulacijske studije i formulisanje oblika doziranja sa kontrolisanim i pulsirajućim oslobađanjem aktivne supstance

  • formulacijske studije i formulisanje tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika (suspenzije, emulzije, mikroemulzije, mikroklizme, ljekoviti lakovi za nokte) i kozmetičkih preparata

  • razvoj metoda za predformulacijska i formulacijska ispitivanja aktivnih i pomoćnih supstanci, poluproizvoda i gotovih proizvoda (ispitivanje permeacije kroz prirodne i vještačke membrane, metode određivanja oslobađanja aktivne supstance iz ljekovitog oblika)

  • in vitro ispitivanja čvrstih, polučvrstih i tečnih oblika doziranja

  • nanostrukturirane materijale.

 

Pored aktivnosti u obrazovanju, Katedra za farmaceutsku tehnologiju se bavi naučnim, zdravstvenim i profesionalnim aktivnostima. Katedra organizuje specijalističke studije iz farmaceutske tehnologije, koju zahtijeva sistem zdravstvene zaštite.

Katedra teži inovativnom obrazovanju i pripremi farmaceuta za buduću praksu, a sve to kroz nastavu zasnovanu na istraživanju, inovacijama i akademskoj izvrsnosti. Doktorske studije uključuju kurseve koji studentima pružaju najsavremenije sadržaje i mogućnost za poboljšanje postojećih znanja stečenih u oblasti farmaceutske tehnologije. Naučnoistraživački rad nastavnog osoblja ide kroz osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja.

Katedra sarađuje sa brojnim Institutima/Katedrama za farmaceutsku tehnologiju u Evropi. Kroz svoje nastavne i naučne aktivnosti, želi educirati kompetentne, sposobne, kreativne i međunarodno prepoznatljive stručnjake, kako bi mogli svoje stečeno znanje kvalitetno primijeniti u praksi.

logo.png
bottom of page