top of page

Pošaljite nam poruku

Hvala vam na poruci.

FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta)

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 586 192

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Najvažniji kontakti

Dekan

Prof. dr Fahir Bečić

E-mail: fahir.becic@ffsa.unsa.ba

 

Prodekan za finansije

Prof. dr. Elma Veljović

Telefon: +387 33 586 481

E-mail: elma.veljovic@ffsa.unsa.ba

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Mirza Dedić

Telefon: +387 33 586 481

E-mail: mirza.dedic@ffsa.unsa.ba

 

Prodekan za naučno-istraživački rad

Prof. dr. Tanja Dujić

Telefon: +387 33 586 481

E-mail: tanja.dujic@ffsa.unsa.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr Tamer Bego

Telefon: +387 33 586 481

E-mail: tamer.bego@ffsa.unsa.ba

Prodekan za kvalitet

Prof. dr Elma Omeragić

Telefon: +387 33 586 481

E-mail: elma.omeragic@ffsa.unsa.ba

Sekretar

Maja Skopljak, MA, dipl. iur.

Telefon: +387 33 586 180

E-mail: maja.skopljak@ffsa.unsa.ba

Pravna služba

Nina Oručević, dipl. iur.

Telefon: +387 33 586 196

E-mail: nina.orucevic@ffsa.unsa.ba

Studentska služba

Fatima Fetić, prof., šef studentske službe

Telefon: +387 33 586 182

E-mail: fatima.fetic@ffsa.unsa.ba

Računovodstvo

Mevlida Džafić, dipl. oec., šef računovodstva

Telefon: +387 33 586 181

E mail: mevlida.dzafic@ffsa.unsa.ba

Protokol

Telefon: +387 33 586 480

E mail: protokol@ffsa.unsa.ba

logo.png
bottom of page