top of page
3E208742
3E208892
3E208813
3E208936-Edit
3E208901
3E208853-Edit
Dekan_Farmaceutskog_fakulteta_UNSA,_Šef_

Riječ Dekana

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu uskoro će proslaviti četrdesetpeti rođendan što ga svrstava u najstariji fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini. Kada navedeni period poredimo sa historijom farmaceutskih fakulteta u okolini i svijetu vidimo da se radi o relativno mladoj ustanovi ove vrste, ali ipak dovoljno dugom periodu u kojem su ostvareni izuzetno značajni rezultati na polju naučnoistraživačkog rada. U samom početku svoga rada zahvaljujući angažmanu izuzetnih profesora u disciplinama koje se izučavaju na našem Fakultetu, postavljeni su temelji razvoju modernog fakulteta. Vođeni nevjerovatnim entuzijazmom u vrlo kratkom periodu ostvareni su izuzetni za naše društvo značajni iskoraci po pitanju istraživanja i stručnog stvaralaštva u oblasti farmacije.

Posebnu pažnju posvećujemo izvrsnosti u nastavi i naučno-istraživačkom radu. Naši nastavnici su voditelji i učesnici u velikom broju međunarodnim i domaćim naučno-istraživačkim projektima. Integrisani studij I i II ciklusa studija farmacije pruža multidisciplinarni pristup učenju, kao i kvalitetnu stručnu edukaciju koja se odvija na Farmaceutskom fakultetu i drugim ustanovama. Magistrima farmacije i drugim svršenicima fakulteta zdravstvenog usmjerenje omogućava se nastavak akademske i stručne edukacije na doktorskom i specijalističkom studiju. Kroz inovirane studijske programe nastojimo prenijeti naša znanja i iskustva i tako obrazovati buduće magistre farmacije kao vrhunske stručnjake priznate širom svijeta.

Vrata našeg Fakulteta uvijek su otvorena, kako studentima dodiplomskog i poslijediplomskog školovanja, tako i našim alumnijima kroz različite oblike saradnje.

No upcoming events at the moment
logo.png
bottom of page