3E208742
3E208892
3E208813
3E208936-Edit
3E208901
3E208853-Edit

Riječ Dekana

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu uskoro će proslaviti četrdesetpeti rođendan što ga svrstava u najstariji fakultet ove vrste u Bosni i Hercegovini. Kada navedeni period poredimo sa historijom farmaceutskih fakulteta u okolini i svijetu vidimo da se radi o relativno mladoj ustanovi ove vrste, ali ipak dovoljno dugom periodu u kojem su ostvareni izuzetno značajni rezultati na polju naučnoistraživačkog rada. U samom početku svoga rada zahvaljujući angažmanu izuzetnih profesora u disciplinama koje se izučavaju na našem Fakultetu, postavljeni su temelji razvoju modernog fakulteta. Vođeni nevjerovatnim entuzijazmom u vrlo kratkom periodu ostvareni su izuzetni za naše društvo značajni iskoraci po pitanju istraživanja i stručnog stvaralaštva u oblasti farmacije.

Posebnu pažnju posvećujemo izvrsnosti u nastavi i naučno-istraživačkom radu. Naši nastavnici su voditelji i učesnici u velikom broju međunarodnim i domaćim naučno-istraživačkim projektima. Integrisani studij I i II ciklusa studija farmacije pruža multidisciplinarni pristup učenju, kao i kvalitetnu stručnu edukaciju koja se odvija na Farmaceutskom fakultetu i drugim ustanovama. Magistrima farmacije i drugim svršenicima fakulteta zdravstvenog usmjerenje omogućava se nastavak akademske i stručne edukacije na doktorskom i specijalističkom studiju. Kroz inovirane studijske programe nastojimo prenijeti naša znanja i iskustva i tako obrazovati buduće magistre farmacije kao vrhunske stručnjake priznate širom svijeta.

Vrata našeg Fakulteta uvijek su otvorena, kako studentima dodiplomskog i poslijediplomskog školovanja, tako i našim alumnijima kroz različite oblike saradnje.

Brzi pristup

Informacije o upisu u prvu godinu studija

Nastavni planovi

E-UNSA

Oglasna ploča

g-suite-square-logo.png

G Suite nalog

Vijesti i dešavanja

Materijali za Vijeće

logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH