top of page
IMG-6e4bf3663b2f0013d4ce5bd89a4ac53b-V.j
Slika labosa 2.jpg

Zašto odabrati Farmaceutski fakultet?

Odgovor je jednostavan: Zato što je student u fokusu nastavnog procesa!

Obrazovanje na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je pedagoški proces kreiran tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspješan rad u  budućoj profesiji. On u konačnom ima za cilj oblikovanje magistra farmacije kao stručnjaka koji se, prema ukupnosti svojih znanja i sposobnosti, izdvajaju i razlikuju od drugih fakultetski obrazovanih struka.

Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski fakultet ove godine upisuje studente bez prijemnog ispita! Svi su dobro došli!

Upisujemo 70 redovnih studenata, 100 samofinansirajućih i 10 stranih studenata. U kategoriju stranih studenata ne spadaju učenici koji dolaze iz država koje su bile nekada dio bivše države.

Cijena godine studija za samofinansirajuće student iznosi 3000 KM. Studenti se rangiraju na konačnoj rang listi na osnovu ocjena i prosjeka iz srednje škole. Ocjene koje ulaze u ukupne bodove su iz predmeta:  Hemija, Biologija, Matematika i  BHS jezik.

Maksimalan broj bodova iz  srednje škole za odabrane  predmete je 80 bodova. Za upis se boduje prosjek i to maksimalno do 20 bodova. Dodatno se za prosjek 5,0 dobije 5 bodova. Posebno se boduju takmičenja na različitim nivoima iz navedenih predmeta.

Programom studija „magistar farmacije“ osposobljava se da sa farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primjenjuje lijekove. Studentice i studenti stječu specifična znanja i vještine potrebne u istraživanju, razvoju i primjeni lijekova, kao i promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti, što doprinosi sveukupnoj boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Akademsko zvanje magistra farmacije, koje se stječe diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy za regulirane  profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

IMG-4f253de89d7715fd7f63523e702eb86c-V.j

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona:
00387 33 586 481

ili na e-mail adresu: mirza.dedic@ffsa.unsa.ba

Prodekan za nastavu i studentska pitanja,

doc.dr. Mirza Dedić

Šta poslije završetka studija?

Magistri farmacije je nakon studija osposobljeni da:

  • samostalno rade u apoteci na poslovima obezbjeđivanja, izrade i izdavanja lijekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, te obavljaju poslove povezane sa obezbjeđivanjem dostupnosti, distribucijom i marketingom lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.

  • Oni samostalno rade u biohemijskim laboratorijama, razvijaju i primjenjuju različite metode i tehnike.

  • Osim toga, oni rade na razvoju i primjeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim, biohemijskim i sintetskim laboratorijama.

  • Oni samostalno rade na izolaciji principa iz prirodnih ljekovitih sirovina i karakterizaciji lijekova prirodnog porijekla te je aktivno uključen u provođenje fitoterapije.

  • Oni samostalno provode pretformulaciju, formulaciju, izradu/proizvodnju i vrednovanje farmaceutskih oblika/nosača lijekova u laboratorijskom i industrijskom opsegu kao i biofarmaceutsku karakterizaciju farmaceutskih oblika, te samostalno izvode karakteristične farmaceutsko-tehnološke operacije u laboratorijskoj i industrijskoj proizvodnji farmaceutskih oblika.

  • Oni mogu biti akteri zdravstveno-stručnih timova u okviru kojih sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbjeđuje provođenje racionalne farmakoterapije, kao i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom i liječenjem bolesti i promocijom zdravog načina života.

UPIS 2024/2025.

logo.png
bottom of page