Zašto odabrati Farmaceutski fakultet?

Zato što je student u fokusu nastavnog procesa. Obrazovanje na Farmaceutskom fakultetu je pedagoški proces kreiran tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspješan rad u   budućoj profesiji. Ono u konačnom ima za cilj oblikovanje magistra farmacije kao stručnjaka koji se, prema ukupnosti svojih osobina, znanja i sposobnosti, izdvajaju i razlikuju od drugih fakultetski obrazovanih struka. Kandidati se na Farmaceutski fakultet upisuju nakon završene srednje škole, uz položen prijemni ispit iz hemije, biologije i matematike prema konkursu koji raspisuje Ministarstvo za obrazovanje, nauke i mlade Kantona Sarajevo. Programom studija „magistar farmacije“  osposobljava se da sa farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primjenjuje lijekove. Stječe  specifična znanja i vještine potrebne u istraživanju, razvoju i primjeni lijekova, kao i promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti, što doprinosi sveukupnoj boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.​

Akademsko zvanje magistra farmacije, koje se stječe diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy za regulirane  profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Šta poslije završetka studija?

Magistar farmacije je nakon studija osposobljen da samostalno radi u apoteci na poslovima obezbjeđivanja, izrade i izdavanje lijekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda. Samostalno radi u biohemijskim laboratorijama, razvija i primjenjuje različite metode i tehnike. Radi na razvoju i primjeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim, biohemijskim i sintetskim laboratorijama. Samostalno radi na izolaciji principa iz prirodnih ljekovitih sirovina i karakterizaciji lijekova prirodnog porijekla te je aktivno uključen u provođenje fitoterapije. Samostalno provodi pretformulaciju, formulaciju, izradu/proizvodnju i vrednovanje farmaceutskih oblika/nosača lijekova u laboratorijskom i industrijskom opsegu kao i biofarmaceutsku karakterizaciju farmaceutskih oblika. Samostalno izvodi karakteristične farmaceutsko-tehnološke operacije u laboratorijskoj i industrijskoj proizvodnji farmaceutskih oblika.

Predstavlja dio zdravstvenog stručnog tima u okviru koga sa ljekarima i drugim

zdravstvenim radnicima obezbjeđuje provođenje racionalne farmakoterapije, kao i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom i liječenjem bolesti i promocijom zdravog načina života. Obavlja poslove povezane sa obezbjeđivanjem dostupnosti, distribucijom i marketingom lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda.

Koncept studiranja: 5 (I+II) +3                                                          Odsjeci: integrirani studij

 

E-mail: upis@ffsa.unsa.ba

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH