KATEDRA ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE PRED
KATEDRA ZA KLINIČKU FARMACIJU
KATEDRA ZA FARMAKOGNOZIJU
KATEDRA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU
KATEDRA ZA FARMACEUTSKU HEMIJU
KATEDRA ZA FARMACEUTSKU ANALITIKU
KATEDRA ZA BIOHEMIJU I KLINIČKE ANAL
KATEDRA ZA FARMACEUTSKU INFORMATIKU
PRAVNA SLUŽBA
STUDENTSKA SLUŽBA
SLUŽBA OPŠTIH POSLOVA
Show More
logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH