Oduka o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

Odluka je dostupna ovdje.

logo.png