Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija u sklopu CEEPUS programa

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET

KATEDRA ZA BIOHEMIJU I KLINIČKE ANALIZE


PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2020/2021. GODINU U SKLOPU CEEPUS PROGRAMA (CIII-SI-0611-09-1920) POD NAZIVOM "NOVEL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES TO COMPLEX DISORDERS"


Obavještavaju se studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je otvoren Konkurs za prijavu kandidata za dodjelu stipendija u sklopu CEEPUS programa (akademska 2020/2021. godina). Realizacija mobilnosti je planirana od maja 2021. godine i bit će provedena u skladu s važećim epidemiološkim smjernicama.


Krajnji rok za prijave kandidata je 5. oktobar 2020. godine. Zainteresovani kandidati su dužni svoje prijave poslati elektronskim putem na e-mail adresu koordinatora CEEPUS mreže za Bosnu i Hercegovinu, prof. dr Tamera Bege (tamer.bego@ffsa.unsa.ba). Nakon pregledanih svih prijava, s potencijalnim kandidatima bit će organizovan online sastanak.


Prijava mora sadržavati:

  1. Motivaciono pismo

  2. CV (Curriculum Vitae) – Europass format

  3. Prepis ocjena.


Sarajevo, 24.09.2020. godine

logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Centrala (portir): +387 33 586 192

Sekretar: +387 33 586 183

Pravna služba: +387 33 586 583

Studentska služba: +387 33 586 182

Računovodstvo: +387 33 586 181

E-mail adresa: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH