top of page

Realizacija Erasmus+ Key Action - Mobility for learners and staff

Na Farmaceutskom fakultetu u periodu 12.-22.07.2021. godine, realiziran je prvi dio projekta Erasmus+ Key Action 1- Mobility for learners and staff - između Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Faculty of Chemical and Food Technology of Slovak University of Technology in Bratislava, posjetom partnera iz Bratislave.

Prof dr. Ivana Španika, Koordinatora projekta sa slovačke strane, kojeg su pratili dr. Andrea Machynakova i dr. Andriano Araujo Gomez, primila je Koordinator projekta sa bosanske strane prof. dr. Hurija Džudžević-Čančar, i saradnici na projektu prof. dr. Ervina Bečić, prof.dr. Belma Imamović, dr. Alema Dedić i mr. Amra Alispahić kao i Prodekan za međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta prof.dr. Tamer Bego.
U okviru aktivnosti na realizaciji projekta partneri iz Bratislave održali su dva predavanja za akademsko osoblje i studente master i doktorskog studija i to:

14.07.2021: Alternative methods in analytical chemistry based on pattern recognition for food authentication and drug analysis (Andriano Araujo Gomes),

15.07.2021: Synthesis, characterization and application of Molecularly imprinted polymers for extraction of coumarines from herbs and wines (Andrea Machynakova)


Druga sedmica boravka akademskog osoblja partnera iz Slovačke, iskorištana je za susret sa rukovodstvom fakulteta na čelu sa Dekanom Farmaceutskog fakulteta prof. dr. Fahirom Bečićem gdje je predstavljen naš fakultet i razmatrane mogućnosti proširanja saradnje između naših fakulteta odnosno dva Univerziteta.

Partneri su obišli laboratorije na Farmaceutskom fakultetu gdje su predmetni nastavnici upoznali goste sa projektima koje su ponaosob realizirali, predstavili opremu i ponudili modele za saradnju. Učesnici su nadalje, detaljno razradili korake realizacije projekta za ovu i narednu godinu te dogovorili da ista grupa aplicira za bar još jedan projekat Erasmus+ Key Action 1- programa a da koordinatori budu mlađi članovi grupa sa oba partnerska fakulteta. Određen je i student doktorand za tromjesečni studijski boravak na fakultetu u Bratislavi. Također su odabrane teme koje će učesnici u projektu sa Farmaceutskog fakulteta prezentirati studentima postdiplomskih studija Univerziteta u Bratislavi.


Recent Posts

See All

Comments


logo.png
bottom of page