Trenutno aktuelne stipendije za studente Univerziteta u Sarajevu

Poštovani studenti,


Na web stranici Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu možete pogledati trenutno aktuelne stipendije:


  1. Stipendije Republike Mađarske (Stipendium Hungaricum) za 2020/2021. godinu: https://international.unsa.ba/2019/12/26/stipendije-republike-madarske-stipendium-hungaricum-za-2020-2021-godinu/

  2. BOLD stipendija za mlade lidere iz Bosne i Hercegovine: https://international.unsa.ba/2019/12/26/bold-stipendija-za-mlade-lidere-iz-bosne-i-hercegovine/

  3. Stipendije Republike Slovenije (CMEPIUS) za 2020/2021. godinu: https://international.unsa.ba/2019/12/26/stipendije-republike-slovenije-za-2020-2021-godinu-cmepius/.logo.png
  • White Instagram Icon

© Copyright 2019 - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt

Tel: +387 33 586 180

Email: farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Adresa

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, BiH